Tidskriften

Tidskriften Periferi är en del av Andersson Kulturproduktion.
Periferi utkommer två gånger om året sedan hösten 2018.

Tidskriften Periferis föregångare har varit Vaulunder, Grufvan och Schakt.
Vaulunder utkom med 9 nummer under 1980-talet i Surahammar.
Medredaktör var Kjell Andersson.
Grufvan utkom med totalt 17 nummer efter att jag hade flyttat till Riddarhyttan.
Schakt var ett litet poesimagasin i stencilformat som hann utkomma med fyra nummer.
Om du vill läsa lite mera ingående om tidskriften Periferi kan du gå till www.periferi.eu