Tidskriften

Tidskriften Periferi är en del av Andersson Kulturproduktion.
Periferi har utkommit med fyra nummer sedan hösten 2018.

Tidskriften Periferis föregångare har varit Vaulunder, Grufvan och Schakt.
Vaulunder utkom med 9 nummer under 1980-talet i Surahammar. Medredaktör var Kjell Andersson.
Grufvan utkom med totalt 17 nummer efter att jag hade flyttat till Riddarhyttan.
Schakt var ett litet poesimagasin som hann utkomma med fyra nummer.

Om du vill läsa lite mera ingående om tidskriften Perifer kan du gå till www.periferi.eu